+31 (0)6 24 30 22 30 info@roger.nl

Taak

Een organisatie zonder mensen is nietszeggend. Wanneer mensen binnen een organisatie niet meer optimaal functioneren, verliezen ze aan kracht en betekenis. Kracht wordt vooral bepaald door het vermogen om te veranderen, vernieuwen en daarvan te leren. Wat star is, breekt af en sterft. Roger Kramer traint en coacht; daarnaast begeleidt hij veranderingsprocessen. Hij gaat verder dan denken in competenties en richt de aandacht vooral ook op de onderliggende dagelijkse, minder rationele kanten. Het proces gaat van binnen naar buiten en vice versa. Zijn taak: helpen bij de overgang van vonk naar vlam naar vuur.