+31 (0)6 24 30 22 30 info@roger.nl
Selecteer een pagina

Een organisatie zonder mensen is nietszeggend. Wanneer mensen binnen een organisatie niet meer optimaal functioneren, verliezen ze aan kracht en betekenis. Kracht wordt vooral bepaald door het vermogen om te veranderen, vernieuwen en daarvan te leren. Wat star is, breekt af en sterft. Roger Kramer traint en coacht; daarnaast begeleidt hij veranderingsprocessen. Hij gaat verder dan denken in competenties en richt de aandacht vooral ook op de onderliggende dagelijkse, minder rationele kanten. Het proces gaat van binnen naar buiten en vice versa. Zijn taak: helpen bij de overgang van vonk naar vlam naar vuur.

Taak large

Roger Kramer werkt vanuit een holistisch en eclectisch perspectief; vanuit het grotere geheel kiest hij het beste voor proces én resultaat. Een vrijdenker ook. Hij combineert de oosterse contemplatieve denkwijze met het westerse doelgerichte denken en verbindt klassieke wijsheid met moderne wetenschap. Zijn stijl en aanpak worden beleefd als inspirerend en recht door zee, persoonlijk en ter zakekundig, abstraherend en concreet. Hij benadrukt theorieën, ideeën en begrippen met een opvallende objectiviteit en soepelheid van geest.

Roger Kramer bezocht het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. Na het gymnasium volgde hij de opleiding voor reclame en marketing van het SRM en hij was als account executive werkzaam bij diverse reclamebureaus in Rotterdam. Hij ging van de industriële reclame en marketing naar de retailreclame en sloot af met reclame voor merken. Vervolgens ging hij naar de Rijksuniversiteit van Leiden, waar hij cum laude afstudeerde in  de klinische psychologie en de gezondheidspsychologie. Als therapeut en psychodiagnosticus was hij werkzaam bij verschillende instellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Met zijn vergaarde kennis en ervaring ging hij terug naar het bedrijfsleven. Vanaf 1996 is hij als trainer, coach en consultant werkzaam voor een breed scala aan opdrachtgevers, zowel in de de profit- als non-profit sector. Roger heeft een sterk inlevingsvermogen. Dankzij zijn sterke uitdrukkingsvermogen helpt hij mensen om zich bewust te worden van onbewuste processen; ondanks de nodige compassie gaat hij de confrontatie niet uit de weg.

Referentie large

Roger Kramer levert maatwerk en werkt nadrukkelijk niet vanuit vaste patronen of normen. Mensen en organisatie vormen in feite hun eigen lesstof. Het gaat meer om unieke processen en specifieke resultaten dan  om een bepaalde leer of methodiek. Sámen met de opdrachtgever wordt invulling gegeven aan het traject.

INDIVIDUELE COACHING

 • Coaching op het vlak van carrièreontwikkeling en verdere professionalisering;
 • Coaching op het vlak van individuele vraagstukken en persoonlijke ontwikkeling.

TEAMCOACHING EN –TRAINING

 • Coaching en training op het vlak van teambuilding en samenwerking;
 • Coaching en training op het vlak van verdere professionalisering.

IN-COMPANY TRAININGEN

 • Maatwerktrainingen op het vlak van management en leiderschap;
 • Maatwerktrainingen betreffende specifieke onderdelen die actueel zijn binnen een team of afdeling.

ADVISERING EN PROCESBEGELEIDING

 • Advisering en procesbegeleiding voor directie- en managementteams;
 • Advisering en procesbegeleiding bij fusietrajecten;
 • Advisering en procesbegeleiding bij reorganisatietrajecten;
 • Advisering en procesbegeleiding bij missie- en visievraagstukken.
 • Advisering en procesbegeleiding bij cultuuromslagen.

 

De individuele coachingstrajecten vinden plaats in ons kantoor te Schoonhoven. Alle gesprekken en werkzaamheden worden door Roger Kramer zelf verzorgd. Daarnaast beschikt hij over een hecht netwerk van senior-collega’s. Die kunnen, waar nodig of gewenst, worden ingezet. Roger Kramer is geregistreerd en aangesloten bij NIP en NOBCO.