+31 (0)6 24 30 22 30 info@roger.nl

Ik heb Roger als trainer leren kennen bij een managementtraining. Hij leek mij meer dan geschikt om met twee teams binnen mijn afdeling aan de slag te gaan. Het is een enorm succes geworden. Roger weet teams letterlijk en figuurlijk aan de praat te krijgen. Hij schakelt voortdurend tussen team en individu. Hierdoor wordt tegelijkertijd gewerkt aan zowel teambuilding als persoonlijke ontwikkeling. Hij prikkelt mensen om dicht bij zichzelf te komen en schuwt niet om daar waar nodig door te duwen. Daarnaast heeft hij een enorme schat aan theoretische kennis die hij prettig combineert die met oude wijsheden.

Alle mensen die hebben deelgenomen zijn erg enthousiast over de teamtraining in het algemeen en Roger als trainer in het bijzonder. Daarnaast weet hij ook in individuele coaching trajecten binnen no time door te dringen tot de kern, waarna mensen direct positief aan zichzelf kunnen werken.

Kortom, ik beveel Roger van harte aan als teamtrainer en/of coach!!

Henk van Laar
Afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling Gemeente Ede

Rabobank

Met een aantal collega directeuren heb ik een 24-uurs sessie met Roger Kramer gehad. Doelstelling van de bijeenkomst was samenwerken en elkaar persoonlijk beter leren kennen. Roger heeft op innemende wijze deze 24-uurs sessie begeleid. Prettig was met name de toon en timing van zijn interventies, waardoor wij hem hebben leren ervaren als een kundig begeleider van dit groepsproces.

Jos Rooijakkers
Directievoorzitter Rabobank Eindhoven-Veldhoven

Rijkswaterstaat

Roger Kramer is op vele velden voor Rijkswaterstaat werkzaam en werkzaam geweest. Roger heeft sterke aansluiting bij de professionals van RWS de adviseurs, en de senior adviseurs. Roger wordt gewaardeerd vanwege zijn menselijke stijl, en vooral vanwege zijn unieke wijze van kijken, gebaseerd op grote kennis van diverse wijsheidstradities.

Rogers werk en zijn interventies zijn echter steeds praktisch van aard, en bruikbaar in het hier en nu. Die combinatie ; verbinding zoekend, basis in tradities, en in de actualiteit van alledag werkend definieren Roger als een voor RWS zeer waardevolle adviseur.

Er zijn drie velden waarvoor ik inschakeling van Roger in het bijzonder zou willen aanbevelen;
– als coach voor individuele adviseurs, die verdieping zoeken in, en van hun werk,
– als procesbegeleider voor groepen , op zoek naar praktische professionaliteit en  vakmanschap, en
– als trainer, vooral voor (groepen) medewerkers en leidinggevenden, waar doorbraken nodig zijn. Roger weet dan nieuwe en verassende perspectieven te creëren.

Prof. dr. Hans Jeekel
Topadviseur kennis en innovatie Rijkswaterstaat

Ik ken Roger Kramer inmiddels al meer dan tien jaar. In 2004 was hij de trainer tijdens de management-opleiding die ik volgde. Daarna heb ik met mijn MT in 2006 een aantal bijeenkomsten gehad met Roger rond de vraag: hoe nu verder met de organisatie in een sterk veranderende omgeving. Het heeft ons, de afdeling Gemeentebelastingen Utrecht, verder geholpen. Dat is zo goed bevallen dat we daarna met het MT van de toenmalige Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen verder gegaan zijn, aan de hand van Roger, op de ingeslagen weg. Er gaan dan een aantal jaren voorbij en ik ben zelf inmiddels op een andere plaats terecht gekomen door het aangaan van een samenwerkingsverband met andere belastingorganisaties. Een heel andere wereld dan ik gewend was. Een paar maanden geleden liep ik in de nieuwe functie aan tegen een aantal vragen waar ik niet goed raad mee wist.

Ik ben daarop een persoonlijk coachingstraject ingegaan met Roger. De klik bleek er nog steeds te zijn, de nieuwe vragen kwamen op tafel, en Roger heeft mij er, op zijn geheel eigen wijze, verder mee geholpen. Een bijzonder mens met specifieke kennis, wijsheid en vaardigheden die hij goed weet over te brengen.

Binnen de nieuwe organisatie waren er collega’s die mij vroegen waarom ik op mijn leeftijd (61) nog coaching nodig had. Het antwoord is duidelijk: je bent nooit te oud om nog verder door te ontwikkelen. En als je die stap dan zet, doe het dan goed. In mijn geval: coaching door Roger. Ik kan het aanbevelen!

Jan Vonk
Adjunct Directeur BghU

Gephuro

Gephuro Projectmanagement voert projecten uit binnen complexe organisaties met een stevige ICT-component. Omdat ik Roger al vijftien jaar ken als een daadkrachtige teamontwikkelaar, heb ik hem voor één van deze projecten gevraagd een team te begeleiden in de teamontwikkeling.

Dit team bestond uit medewerkers van verschillende bloedgroepen binnen de klantorganisatie, die moesten fuseren tot één nieuwe afdeling en een aantal externe specialisten, die samen verantwoordelijk waren om de specificaties voor een nieuw systeem op te stellen en de implementatie daarvan te begeleiden.

Met zijn wijsheid en inzicht heeft hij het team tot het niveau van “performing” gebracht.

Dankzij de inzet van Roger is dit team erin geslaagd op één lijn te komen en zich staande te houden binnen het politieke krachtenveld van de organisatie. Een aantal reacties van de teamleden:
– Roger staat garant voor boeiende en inspirerende begeleiding (Bert)
– Roger weet als geen ander inzicht te geven in wat er gebeurt in het team, en biedt handvatten om dit te verbeteren van goed naar beter. (Gerben)
– Roger is een professionele coach die je vooral zelf laat ontdekken wat belangrijk is (Frans)
– Een uitstekende facilitator en inspirator (Huud)
– Roger vat de essentie zeer kernachtig samen in een zin, citaat of gezegde zodat het geleerde ook beklijft. (Sabine)

Het was een feest met Roger samen te werken.

Jos van Ginkel
Directeur-Eigenaar Gephuro Projectmanagement

NMi Certin+

NMi Certin B.V. is een bedrijf binnen een dienstverlenende markt waarbij medewerkers de toegevoegde waarde van NMi creëren. De kracht zit in hun kennis, ervaring, vertrouwen en uitstraling.

Vaak hebben medewerkers hun eigen kracht, invloed en positie niet eens meer door. Samenwerking valt dan weg en onbewust onbekwaamheid ligt op de loer. Roger Kramer is als geen ander in staat die mensen te doorgronden, ze aan te spreken op hun sterktes en zwaktes, maar bovenal ze te laten denken en voelen vanuit hun kracht.

Door zowel management als medewerker hierop te coachen, trainen en uit te dagen maakt Roger het mogelijk dat het bedrijf NMi waardevol blijft naar haar relaties en eigen medewerkers.

Mr Paul (P.P.M.) van Enckevort
Director Marketing & Sales

Metro

In een internationale omgeving is samenwerken met mensen nog meer een uitdaging gelet op de diverse culturen waarmee je te maken krijgt. Roger is in staat deze culturele en intermenselijke verschillen aan te voelen en bezit de gave om je minder toegankelijke gedragsstijlen boven tafel te krijgen. Op een frisse en enthousiaste manier daagt hij je uit om je zelf beter te leren kennen en zo vanuit een scherper zelfbeeld de wereld tegemoet te treden. Zijn aanpak heeft mij geholpen met meer overtuigingskracht en zelfverzekerheid mijn beoogde doelen te bereiken. Op een prikkelende en integere wijze stimuleert hij je om uit je bekende comfort zone te treden, de uitdaging aan te gaan en toch jezelf te blijven.

Peter A. Wiesenekker
Director International Labour Relations and H&S, METRO GROUP, Düsseldorf, Germany

Rabobank

Dat ik al meer dan 10 jaar samenwerk met Roger Kramer is veelzeggend. Op een eerlijke, soms confronterende, maar altijd respectvolle manier maakt hij individuen en teams door reflectie op hun gedrag bewust van de effecten van dat gedrag. Daarbij verliest hij nimmer het belang en de doelstelling van de organisatie uit het oog. Met zijn warme persoonlijkheid in combinatie met zijn manier van werken weet hij mensen daadwerkelijk te raken. Dat houdt ook in dat er tijdens coaching ruimte mag zijn voor een lach maar ook voor een traan. Mijn ervaring is dat met name dat laatste heel heilzaam kan zijn voor een groeiproces.

Met Roger werken levert ook geen verrassingen op. Je weet wie en wat je krijgt. Gevolg in mijn geval: zowel zakelijk als privé een band voor het leven.

Jos van Daele
Directeur Bedrijfsmanagement en Particulieren, Rabobank Venlo e.o. 

Philips

Het Shared Service Centre Customs houdt zich bezig met de afhandeling van alle Douane- en BTW formaliteiten voor Philips in de Europese Unie.

Roger Kramer heeft ons ondersteund in ons cultuurveranderingstraject. Tijdens enkele externe sessies met het leadershipteam, en later met de gehele organisatie, heeft hij ons op een authentieke, inspirerende en soms confronterende wijze laten nadenken over onze manier van samenwerken en onze stijl van onderling communiceren en onze values. Door hier inzicht in te geven, de dingen bespreekbaar te maken en ons tools aan te reiken dat het ook op een andere manier kan, is een veel hechter team ontstaan wat zaken voor elkaar over heeft en voor elkaar klaarstaat.

We kunnen en durven elkaar op een constructieve wijze feedback te geven en te coachen op een groot aantal vlakken. Iets wat voorheen binnen dit team ondenkbaar was.

Door de specifieke benadering van Roger hebben we als team in korte tijd enorme stappen voorwaarts gemaakt in onze cultuurreis. Een en ander heeft geresulteerd in veel meer ambitie in het team, een veel hogere productiviteit, meer kwaliteit en een sterk toegenomen engagement.

Jos van Haaren
Manager SSC-Customs / HR Manager PEN, Philips Electronics Nederland B.V.

BJZ

Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid Holland is als organisatie ingesteld om het kind dat ernstig in de verdrukking komt, bescherming te bieden. De Jeugdzorg in den brede is complex georganiseerd en gefinancierd. De komende jaren worden ingrijpende veranderingen doorgevoerd om de zorg voor deze groep van kinderen te verbeteren.

Roger Kramer ondersteund het managementteam bij de zoektocht om met elkaar een weg te vinden in en focus te houden op de complexe vraagstukken waarmee het management team wordt geconfronteerd. Dit in een context waarbij de medewerkers, in de dagelijkse routine, te maken hebben met vaak ernstige incidenten en calamiteiten op niveau van het kind.

Roger is instaat om managers hun eigen kracht te laten ontdekken, verbondenheid te creëren en op een positieve wijze interventies in het team te plegen. Zijn kennis en ervaring maken het mogelijk om rust, veiligheid en vervolgens inspiratie te scheppen. In deze rust wordt het team uitgedaagd om met de aanwezige eigen kracht oplossingen te vinden om processen te ordenen, bronnen te vinden, en de medewerkers te inspireren, om de gezamenlijke een betere toekomst te creëren. Door vertraging snelheid maken, door rust actie te creëren, door eenvoud complexe problemen te managen.

Hans Beelen
Directeur, Stichting Bureaus Jeugdzorg  Haaglanden / Zuid-Holland

BB

In de  jaren dat wij  met Roger werken heb ik hem leren kennen als een unieke persoonlijkheid waarin uitzonderlijke eigenschappen schuil gaan. Dat maakt het lastiger te omschrijven wat hij voor ons MT (22 restaurants) maar zeker ook voor mij als persoon betekent. Hij weet met zijn warme persoonlijkheid, kennis maar bovenal wijsheid ieder knelpunt, vraagstuk of uitdaging tot een oplossing te komen. Dan bedoel ik niet met een oplossing als in een rekenkundige vraag maar het terug te brengen naar daar waar het vraagstuk echt om draait. Ik ben van mening dat succes komt vanuit eenvoud  en niet vanuit gecompliceerdheid. Juist Roger weet dit bij een ieder inzichtelijk te maken waardoor wij op een ander soort energie zijn gaan draaien. Hierdoor kost het minder moeite, houden we het langer vol en is onze organisatie op een hoger niveau getild.

Onze managers zijn leiders geworden…….
Als een organisatie dat voor elkaar krijgt wordt het onmogelijke mogelijk.

Ad Schaap
Directeur Beren Holding

Biblioteek Lek & IJssel

Bibliotheek Lek & IJssel is een organisatie in ontwikkeling die breed inzet op een ombuiging naar een klantgerichte en resultaatgerichte organisatie. Ontwikkeling van talenten van medewerkers is daarbij een sleutelwoord. Onze organisatie heeft 6 vestigingen die jaarlijks door meer dan 500.000 bezoekers worden bezocht. Ten behoeve van onze organisatieontwikkeling hebben wij Roger gevraagd om MT en Staf te begeleiden. Doel was  om enerzijds de teamsamenwerking  en spirit te verbeteren en anderzijds om het beleidsplan 2014-2017 in de steigers te zetten.

Het waren zinvolle dagen die veel hebben opgeleverd in korte tijd. Roger heeft de gave om mensen in hun individuele kracht te laten werken . Lastige organisatie opgaven worden daardoor opeens behapbaar. Roger werkt naadloos op maat van de situatie, de persoon en de mogelijkheden in het hier en nu. Hij heeft een grote theoretische en psychologische bagage die hij inzet als voertuig en als illustratie bij concrete gebeurtenissen  en die er dan ook toe doen. De holistische benadering naast de zakelijke resultaatgerichtheid heeft ertoe geleid dat wij in mum van tijd de kaders van het beleidsplan 2014-2017 hadden.

Iet Hoogenboezem
Directeur Bibliotheek Lek & IJssel

 Een collega van mij droeg Roger aan toen ik op zoek was naar een interessante trainer voor ons halfjaarlijkse evenement. Roger en ik hebben de weken voorafgaand aan de workshop intensief contact gehad. Hij deed veel moeite om onze organisatie tot in de puntjes te leren kennen en aan te voelen waar onze behoefte zat. Op basis daarvan bouwde hij een bijzondere training die precies aansloot op wat wij nodig hadden na 1,5 jaar Covid: even uit ons hoofd stappen en écht contact maken met elkaar. Roger kreeg het voor elkaar om een stel adviseurs, die zeer cognitief en inhoudelijk werk doen, om elkaar heen te laten dansen en een hulpvraag aan elkaar te stellen: wat wil je nog meer? Ik kan een samenwerking met Roger dus van harte aanbevelen – voor iedere organisatie die in deze ingewikkelde tijd ook wel wat extra verbinding kan gebruiken.

Merel Venhuizen
Adviseur, Andersson Elffers Felix